NBvK

Beroepsvereniging voor de kraamzorg

Toch als echte ZZP'er werken in de kraamzorg?

Belangrijk nieuws voor ZZP-ers in de kraamzorg: afgelopen maand heeft een rechter besloten dat niet iedere zzp-er in aanmerking komt voor een VAR-WUO verklaring. De belastingdienst ziet sommige vormen van samenwerking met bemiddelingsbureaus namelijk als schijnzelfstandigheid (lees hier een verslag van de uitspraak).
De ZZP Werkgroep van de Nederlandse Beroepsvereniging Voor Kraamzorg (NBVK) heeft hier afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. We informeren ZZP'ers en zoeken samen naar alternatieven voor het werken via een bemiddelingsbureau of als onderaannemer van zorgorganisaties. En we onderzoeken hoe je toch als 'echte' zzp-er in de kraamzorg kunt werken. Meer weten? In mei komt de werkgroep weer bij elkaar in Laren, later dit voorjaar zijn er ook bijeenkomsten in Zwolle, Assen, Brabant. Op deze bijeenkomsten zullen we ook regionale samenwerking bespreken. Meer weten? Mail: info@nbvk.nl
.

Advies: kraamzorg moet in basispakket blijven

Kraamzorg moet in het basispakket blijven. Dat is het advies dat het Zorginstituut Nederland op 30 maart 2015 heeft uitgebracht aan minister Schippers. De minister wilde weten of kraamzorg uit het basispakket gehaald kan worden. Het Zorginstituut adviseert dat niet te doen. Wel wordt geadviseerd het Landelijk Indicatieprotocol aan te passen. Zo kan de zorgvraag van gezinnen beter in beeld worden gebracht. Daar wordt op dit moment aan gewerkt bij het College Perinatale Zorg (CPZ). We gaan er dan ook vanuit dat de minister het advies overneemt en dat kraamzorg voor iedereen toegankelijk blijft. Als NBvK zijn we heel blij dat onze argumenten en de argumenten die we samen met werkgevers en andere partijen in de geboortezorg hebben verzameld, teruglezen in het advies. Net als alle ervaringen die via de Facebookpagina Meerwaarde van Kraamzorg zijn gedeeld. De NBvK dankt iedereen die heeft meegewerkt en ons geholpen heeft. 

Wil je het hele advies lezen? Mail naar siska@nbvk.nl. Zie ook de Facebookpagina: Meerwaarde van Kraamzorg

Kraamzorg kan niet uit het basispakket

Kraamzorg moet in het basispakket blijven. Want zonder kraamzorg komt de kwaliteit en continuïteit van de geboortezorg in gevaar en wordt de zorg aan baby en pasbevallen vrouwen onveilig en duurder voor iedereen.
 

Vandaag bieden kraamverzorgenden DeMeerwaardeKraamzorg2014NBVKnov2014.pdf">een rapport aan in de Tweede Kamer waarin wordt aangetoond dat kraamzorg niet uit het basispakket kan. Afgelopen maanden hebben duizenden mensen op de Facebook-pagina 'Meerwaarde van Kraamzorg' laten weten waarom kraamzorg belangrijk is.
 
Minister Schippers wil 300 miljoen euro bezuinigen op het basispakket van de zorgverzekering en laat nu onderzoeken of kraamzorg helemaal of voor een deel uit het basispakket kan. De beroepsgroep kraamverzorgenden, georganiseerd in de Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg, is hier erg ongerust over.
 
Kraamzorg is noodzakelijk zorg die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet blijven. Kraamzorg zorgt ervoor dat mensen zelf kunnen kiezen waar ze bevallen: thuis of in een ziekenhuis. Kraamzorg maakt dat mensen veilig, na een bevalling, thuis kunnen herstellen van zwangerschap en bevalling. Er zijn nu al grote problemen met de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor kraamzorg. Hierdoor kunnen mensen zich onvoldoende kraamzorg veroorloven. Ondertussen maken de zorgverzekeraars nog grote winsten en worden ook in ziekenhuizen winsten gemaakt, onder andere op de verloskundige afdelingen.
 
De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamzorg (NBvK) zegt daarom dat kraamzorg in het basispakket moet blijven. Er kan niet verder bezuinigd worden op het aantal uren en dagen dat mensen kraamzorg krijgen. De kraamzorg moet ook in voldoende mate beschikbaar blijven voor mensen die extra zorg nodig hebben in de kraamtijd. Kwaliteit kost tijd.
 
De NBvK vindt bovendien dat de regering het geld moet halen, waar het geld zit. En het geld voor een bezuiniging in de geboortezorg zit niet bij de premiebetalers (kraamvrouwen) middels hogere premies, dure aanvullende pakketten of eigen bijdragen. En het zit ook niet bij de goedkoopste schakel in de geboortezorg: de kraamzorg.
 
Voor meer informatie: kijk op Facebook 'Meerwaarde van Kraamzorg', DeMeerwaardeKraamzorg2014NBVKnov2014.pdf">download het rapport van de NBvK, of neem contact op met Siska de Rijke, woordvoerder NBVK: 06-41506445, siska@nbvk.nl
 

Wacht Werk Vrij

Het eerste rapport dat ik in handen kreeg na de oprichting van de NBvK was een tevredenheidsonderzoek over werknemers die in de kraamzorg werkten.
Het werk werd en wordt beleefd als het leukste beroep waar je in wilt werken.
De werkgevers kregen een gemiddelde 8 in het rapport en ook de werkomstandigheden scoorden goed. Er was 1 aandachtspunt voor de werkgevers en dat was dat het werk en privéleven van de kraamverzorgenden soms moeilijk te combineren waren.(lees verder...)

Wolven

Een grootmoeder vertelt haar kleindochter over het leven.

"In mij is een gevecht gaande", zegt zij tegen het meisje. "Het is een zwaar gevecht tussen twee wolven. De ene is slecht. Hij is woede, jaloezie, verdriet, spijt, hoogmoed, begeerte, zelfmedelijden, wrok, leugen, trots, egoisme, minderwaardigheid. De andere wolf is goed. Hij is blijdschap, vrede, liefde, hoop, rust, vriendelijkheid, vrijgevigheid, mildheid, waarheid, vertrouwen en mededogen. Dit gevecht wordt in jou en in alle andere mensen steeds opnieuw gevoerd."(lees verder...)

Kraamhulp helpt niet, kraamzorg wel

Het is jammer dat zodra kraamzorg in de media komt, journalisten en commentatoren over 'de kraamhulp' spreken in plaats van over 'de kraamverzorgende'. Deze maand was dat weer het geval. Het blijkt dat in de samenleving het beeld bestaat dat kraamzorg hetzelfde is als kraamhulp. (lees verder...)