NBvK

Beroepsvereniging voor de kraamzorg

Kraamzorg kan niet uit het basispakket

Kraamzorg moet in het basispakket blijven. Want zonder kraamzorg komt de kwaliteit en continuïteit van de geboortezorg in gevaar en wordt de zorg aan baby en pasbevallen vrouwen onveilig en duurder voor iedereen.
 

Vandaag bieden kraamverzorgenden DeMeerwaardeKraamzorg2014NBVKnov2014.pdf">een rapport aan in de Tweede Kamer waarin wordt aangetoond dat kraamzorg niet uit het basispakket kan. Afgelopen maanden hebben duizenden mensen op de Facebook-pagina 'Meerwaarde van Kraamzorg' laten weten waarom kraamzorg belangrijk is.
 
Minister Schippers wil 300 miljoen euro bezuinigen op het basispakket van de zorgverzekering en laat nu onderzoeken of kraamzorg helemaal of voor een deel uit het basispakket kan. De beroepsgroep kraamverzorgenden, georganiseerd in de Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg, is hier erg ongerust over.
 
Kraamzorg is noodzakelijk zorg die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet blijven. Kraamzorg zorgt ervoor dat mensen zelf kunnen kiezen waar ze bevallen: thuis of in een ziekenhuis. Kraamzorg maakt dat mensen veilig, na een bevalling, thuis kunnen herstellen van zwangerschap en bevalling. Er zijn nu al grote problemen met de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor kraamzorg. Hierdoor kunnen mensen zich onvoldoende kraamzorg veroorloven. Ondertussen maken de zorgverzekeraars nog grote winsten en worden ook in ziekenhuizen winsten gemaakt, onder andere op de verloskundige afdelingen.
 
De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamzorg (NBvK) zegt daarom dat kraamzorg in het basispakket moet blijven. Er kan niet verder bezuinigd worden op het aantal uren en dagen dat mensen kraamzorg krijgen. De kraamzorg moet ook in voldoende mate beschikbaar blijven voor mensen die extra zorg nodig hebben in de kraamtijd. Kwaliteit kost tijd.
 
De NBvK vindt bovendien dat de regering het geld moet halen, waar het geld zit. En het geld voor een bezuiniging in de geboortezorg zit niet bij de premiebetalers (kraamvrouwen) middels hogere premies, dure aanvullende pakketten of eigen bijdragen. En het zit ook niet bij de goedkoopste schakel in de geboortezorg: de kraamzorg.
 
Voor meer informatie: kijk op Facebook 'Meerwaarde van Kraamzorg', DeMeerwaardeKraamzorg2014NBVKnov2014.pdf">download het rapport van de NBvK, of neem contact op met Siska de Rijke, woordvoerder NBVK: 06-41506445, siska@nbvk.nl
 

Kraamzorg uit basispakket? Dat dachten wij niet!

Naar aanleiding van een Buitenhof-uitzending waarin de minister vroeg om ideetjes om de kosten van de zorg te verminderen, kwamen 49 reacties die aangaven dat kraamzorg wel geschrapt kon worden. De meest voorkomende reden was dat mensen dat zelf niet nodig hadden en dus ook niet voor een ander wilden betalen.

De basis van ons verzekeringsstelsel is solidariteit. Samen zorgen we voor elkaar. Zorg rondom zwangerschap en geboorte is daarbij een mensenrecht waar in een beschaafde samenleving door de overheid voor gezorgd wordt. Toch wil de minister onderzoeken of kraamzorg niet uit het basispakket kan en in een aanvullend pakket kan. De NBvK is van mening dat dit toegang tot voldoende zorg voor alle vrouwen gaar beperken, ook hebben vrouwen geen keuzemogelijkheden meer over waar ze bevallen. Immers als kraamzorg in een aanvullende verzekering komt en je kan dat niet betalen dan kan je niet meer thuis bevallen. Er zijn helaas nog weinig onderzoeken gedaan die bewijzen dat kraamzorg noodzakelijke zorg is. Immers, in Nederland is kraamzorg net zo vanzelfsprekend als Sinterklaas, de bloembollen en molens. Het is een onvervangbaar onderdeel van ons unieke verloskundige systeem.

Maar de tijden veranderen en we zullen moeten aantonen dat kraamzorg een enorme meerwaarde heeft. De NBvK heeft daarom de facebookpagina Meerwaarde van Kraamzorg geopend. Inmiddels hebben we een bereik van ruim 50.0000 mensen. Maar dat moeten er meer worden!

We roepen jullie op de pagina te liken en te delen en vooral ook jouw ervaringsverhalen en die van je gezinnen naar ons te mailen, liefst met foto zodat we met deze verhalen aan de hele samenleving en aan de minister kunnen laten zien hoe belangrijk kraamzorg is voor een goede gezonde start van baby's en de gezinnen.

Mail naar info@nbvk of ga naar onze Facebookpagina Meerwaarde van Kraamzorg:
https://nl-nl.facebook.com/pages/Meerwaarde-van-Kraamzorg/1430155423899880

Persbericht NBvK, KNOV, BTN en ACTIZ


Kraamzorg kan wel uit het basispakket, stelde Barbara Baarsma, kroonlid van de SER gisteren in een interview op Radio 1. Zij denkt daarmee € 300 miljoen te kunnen besparen. Slecht idee, vinden de branche- en beroepsorganisaties in de geboortezorg ActiZ, BTN, KNOV en NBvK. Ten eerste omdat haar voorstel juist tot hogere kosten zal leiden: 'goedkoop is duurkoop'. Ten tweede omdat kraamzorg een essentiële schakel is in de geboortezorgketen die zorgt voor een goede start van moeder en kind. Tot slot wordt dan de keuzevrijheid van zwangere vrouwen beperkt.

Goedkoop is duurkoop
De kraamverzorgende is, als MBO 3 geschoolde zorgprofessional, de goedkoopste zorgverlener in de keten. Schrap je haar uit de geboortezorgketen, dan wordt deze zorg al heel snel duurder. Kraamvrouwen blijven dan vaak langer in het ziekenhuis, omdat de ondersteuning thuis onvoldoende is en de verloskundige zal in de eerste week dagelijks langs moeten gaan voor de controles. In de geboortezorg is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de competenties van de kraamverzorgende, zodat de zorg in de hele keten rond de geboorte beter en efficiënter wordt. Dat heeft resultaat: het blijkt dat door inzet van de kraamzorg kraamvrouwen sneller uit het ziekenhuis naar huis kunnen zowel na een normale bevalling als bijvoorbeeld na een keizersnede.

Essentiële schakel
Recent onderzoek laat zien dat van kraamzorg een beschermend effect uit gaat1 en complicaties en duurdere vormen van zorg kan voorkomen. Kraamverzorgenden hebben de taak om problemen voor moeder en kind na de bevalling te signaleren, problemen die kunnen variëren van borstvoeding die niet op gang komt tot kindermishandeling. Het risico dat dit soort problemen gemist wordt, omdat mensen geen kraamzorg afnemen als zij die aanvullend moeten verzekeren, is te groot. En het is bekend dat met name mensen die de aanvullende verzekering niet kunnen betalen, de hoogste risico's lopen op complicaties.

Keuzevrijheid vrouw
Als de kraamzorg uit het basispakket wordt geschrapt, heeft de vrouw minder keuzevrijheid waar te bevallen. Een bevalling thuis en in een geboortehuis worden immers ondersteund door de kraamzorg. Vrouwen die zich niet aanvullend (kunnen) verzekeren, hebben daardoor minder keuzevrijheid.

Oproep
Dat de discussie gevoerd wordt over de efficiëntie van de geboortezorg is een goede zaak. De partijen in de geboortezorg zijn sinds 2010 samen bezig om de kwaliteit van die zorg te verbeteren en zoveel mogelijk zorg op maat te leveren. We willen graag in gesprek met Barbara Baarsma op basis van feitelijke onderbouwing en het reeds ingezette landelijke beleid als uitgangspunt. Daarbij moeten we ook kijken naar de lessen uit omringende landen waar de postnatale zorg minder goed georganiseerd is. Zonder meer kraamzorg uit het basispakket schrappen is een onbezonnen daad.

Meer informatie: woordvoerder NBvK Siska de Rijke: 06-41506445

Wacht Werk Vrij

Het eerste rapport dat ik in handen kreeg na de oprichting van de NBvK was een tevredenheidsonderzoek over werknemers die in de kraamzorg werkten.
Het werk werd en wordt beleefd als het leukste beroep waar je in wilt werken.
De werkgevers kregen een gemiddelde 8 in het rapport en ook de werkomstandigheden scoorden goed. Er was 1 aandachtspunt voor de werkgevers en dat was dat het werk en privéleven van de kraamverzorgenden soms moeilijk te combineren waren.(lees verder...)

Wolven

Een grootmoeder vertelt haar kleindochter over het leven.

"In mij is een gevecht gaande", zegt zij tegen het meisje. "Het is een zwaar gevecht tussen twee wolven. De ene is slecht. Hij is woede, jaloezie, verdriet, spijt, hoogmoed, begeerte, zelfmedelijden, wrok, leugen, trots, egoisme, minderwaardigheid. De andere wolf is goed. Hij is blijdschap, vrede, liefde, hoop, rust, vriendelijkheid, vrijgevigheid, mildheid, waarheid, vertrouwen en mededogen. Dit gevecht wordt in jou en in alle andere mensen steeds opnieuw gevoerd."(lees verder...)

Kraamhulp helpt niet, kraamzorg wel

Het is jammer dat zodra kraamzorg in de media komt, journalisten en commentatoren over 'de kraamhulp' spreken in plaats van over 'de kraamverzorgende'. Deze maand was dat weer het geval. Het blijkt dat in de samenleving het beeld bestaat dat kraamzorg hetzelfde is als kraamhulp. (lees verder...)